28.07.2019

NEOGLOBİN

Tərkibi 5 ml şərbətin tərkibində miqdarı 5 ml şərbətin tərkibində (davam) miqdarı Tiamin (Vitamin B1)  5 mq Mis  0,3 mq  Riboflavin (Vitamin B2). 1 mq Manqan  […]
28.07.2019

Melva

Tərkibi: Hər tabletin tərkibində 15mq meloksikam var. Təsviri: Sarı rəngli,dairəvi,yastı və bir üzündə bölmə xətti olan tabletlər Farmakoloji qrupu: Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparat (QSİƏP) Farmakoloji xüsusiyyətləri: Farmakoloji […]
28.07.2019

Hepadiet

Tərkibi 1 həbin tərkibində 200 mq ənginar( artişok) yarpağının tozu 80 mq 2%-li silimarinə titrlənmiş qanqal 30 mq 1%-li inulinə titrlənmiş zəncirotu 100 mq xolin bitartrat […]
28.07.2019

Fermental

Tərkibi: Aktiv komponentlər: 1 kapsulun tərkibində 20 milyard mədə turşuluğuna davamlı ştamlar – Bifidobaсterium bifidum, Laсtobaсillus aсidophilus, Streptocoссus thermophilus, Laсtobaсillus bulgariсus, Laсtobaсillus rhamnosus, 1,4 mq  B1vitamini, 1,6 mq   […]
28.07.2019

D3 fix drops

TƏRKİBİ: Aktiv komponent:  1 ml (40 damcı) məhlulda 8000 BV, 1 damcıda isə 200 BV vitamin D3 (xolekalsiferol) var.    Köməkçi komponentlər: propilenqlikol, makroqolqliserol hidroksistearat, kalium […]
28.07.2019

QARACEF 1qr

TƏRKİBİ: Hər flakonda 1 q  seftriakson sodium vardır. Hər qutuda: 1 q  seftriakson  sodium flakonda+ həlledici vardır.  FARMAKOLOJİ  XÜSUSİYYƏTLƏR: Seftriakson yarımsintetik sefalosporin törəməsidir, III nəsil sefalosporinlərə […]
28.07.2019

CIPRIMED

TƏRKIBI. 1 həbin tərkibində 500 mq siprоflоksаsin vаr.   FАRMАKОLОJI ХÜSUSIYYƏTLƏRI. Rеciprоl flüоrхinоlоn qrupundаn оlаn Gеniş spеktrə mаlik mikrоb əlеyhinə təsir göstərən prеpаrаtdır. Bаktеriyаlаrın çохаlmа prоsеsində […]
28.07.2019

CC-200

TƏRKİBİ:    10 ml suspenziyanın tərkibi: Kalsium karbonat 300 mq  Maqnezium hidroksid 135 mq   D3 vitamini (Xolekalsiferol 150 BV) 3,8 mkq Sink sulfat     […]
28.07.2019

ANADROL VELFAR

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) ANADROL VELFAR rektal şamlar ANADROL WELFAR BURAXILIŞ FORMASI: şam N10 Tərkibi Təsiredici maddələr: 1 şamın tərkibində 100 mq və […]